Multimedia ( Görüntülü )
Multimedia ( Sesli )

Anket
Yeni Sitemizi Nasıl Buldunuz
Önceki Site Daha Güzeldi
İyi
İdare Eder
Çok Güzel

İsim Soyisim

:

E-mail

:

Ülke

:

Şehir

:

Mesajınız

:

Güvenlik Kodu

:
<< Önceki    1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |    Sonraki >>    
TARİH : 09-01-2013 -- 01:37:32 tarihinde songül altın tarafından gönderildi...
Ülke : Türkiye
Şehir : ısparta
selamün aleyküm can demiryelin
aşk şirini dinldimde görüntüler
hangi filmden alınmış acaba bilgi
verir misiniz.Teşekkrler iyi
yayınlar.
TARİH : 01-01-2013 -- 13:30:56 tarihinde Maveranur tarafından gönderildi...
Ülke : Türkiye
Şehir : istanbul
İslam Alimlerinden Veciz Sözler


*Fakirlik, hâline şükredip kimseye şikâyet etmeyerek ihtiyacını gizlemektir.* İbrahim Havvâs (Rahmetullahi aleyh)

*Meşhur olmak sevdası ile yanıp tutuşana, doğruluk nasip olmaz.* İbrâhim bin Edhem (Rahmetullahi aleyh)

*Üç şey kalbi öldürür: Çok konuşmak, çok uyumak ve çok yemek. * Fudayl bin İyad (Rahmetullahi aleyh)

*Namaz kılmak, yalnız Allahü teâlâdan korkan müminlere, kolay gelir.* İmâm-ı Rabbânî (Rahmetullahi aleyh)

*Vücudun rahatı az yemekte; rûhun rahatı az günahtadır.* İmâm-ı Gâzâli (Rahmetullahi aleyh)

*Gözü harama bakmaktan ve başkalarının ayıplarını görmekten korumalıdır!* Bâyezîd-i Bistâmî (Rahmetullahi aleyh)

*Eskiden iyilik yaparlardı söylemezlerdi. Sonra hem yapmaya hem de söylemeye başladılar. Şimdi ise yapmıyorlar fakat söylüyorlar.* Ömer bin Hâris (Rahmetullahi aleyh)

*Gençliğin kıymetini ihtiyarlar, huzûrun kıymetini huzûrsuzlar, sıhhatin kıymetini hastalar, hayatın kıymetini ölüler bilir.* Hatim-i Esam (Rahmetullahi aleyh)

*Üç zümreye, üç şey çirkin düşer: 1-İdârecilere, sertlik, 2-Âlimlere, mal sevdası, 3-Zenginlere ise cimrilik.* Molla Câmî (Rahmetullahi aleyh)

*İşlediğiniz günâhları gizlediğiniz gibi, yaptığınız iyilikleri de gizleyiniz!* Zünnûn-i Mısrî (Rahmetullahi aleyh)

*Nefsin aldanmasına, dünyanın yalancı ve geçici tadına kapılan, hayrın tadını alamaz.* *Öyle bir kimseyle arkadaşlık edin ki; onda dünya malı hırsı bulunmasın.* Dâvûd-i İskenderî (Rahmetullahi aleyh)

*Tasavvuf, kalbi kötü huylardan temizlemek ve iyi huylar ile doldurmak demektir.* İmâm-ı Birgivî (Rahmetullahi aleyh)

*İnsanların sıkıntılarına katlanmak, Allahü teâlânın beğendiği, Resûlullahın sevdiği ve evliyânın özendiği bir ahlâktır.* Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî (Rahmetullahi aleyh)

*Ölmek felâket değildir. Asıl felâket, öldükten sonra başa gelecekleri bilmemektir.* İmâm-ı Rabbânî (Rahmetullahi aleyh)

*Adalet, halkın dirliği ve düzeni; idarecilerin ise, süsü ve güzelliğidir.* Hazret-i Ali (Radıyallahü anh)

*Dört şey ibâdettendir: Abdestsiz durmamak, çok secde etmek, gönlü mescidlere bağlı olmak ve Kur’ân-ı kerîmi çok okumak.* Ali Dede Bosnevî (Rahmetullahi aleyh)

*Temiz ve helâl ye de, ister sabaha kadar ibâdet et, ister uyu!* İbrâhim bin Edhem (Rahmetullahi aleyh)

*Hakîki sevgi, iyilik gördüğünde artmayan, kötülük gördüğünde de eksilmeyendir.* Yahyâ bin Muâz-ı Râzî (Rahmetullahi aleyh)

*İki şeyi istersiniz ama, bulamazsınız. Bunlar, neşe ve rahatlık olup, ikisi de Cennette olur.* Ebû Turâb-ı Nahşebî (Rahmetullahi aleyh)

*İyi komşuluk, yalnız komşuya eziyet etmemek değil, komşunun eziyetlerine de katlanmak demektir.* Hasan-ı Basrî (Rahmetullahi aleyh)

*Elden geldiği kadar kaç kötü arkadaştan, Kötü ahbâb kötüdür, en zehirli yılandan. Yılan zehir akıtıp, insanı candan eder, Ama kötü arkadaş, can ve imandan eder.* Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdi (Rahmetullahi aleyh)

*Kıyamet günü nereye gitmek istiyorsanız, hazırlığınızı ona göre yapınız.* Ömer bin Abdülazîz (Radıyallahi anh)

*Malı olanın aç sabahlaması, olmayanın tok sabahlamasından evladır.* Bişr-i Hafi (Rahmetullahi Aleyh)

*Mümin güneş gibidir. Sararıp, solarak batar ama doğduğunda (ahirette) göz kamaştırır.* Ebubekir şiblî (Rahmetullahi aleyh)

*Üç şey üç zümreye çirkin düşer: İdarecilere sertlik, âlimlere mal sevdası, zenginlere cimrilik...* Molla Câmî (Rahmetullahi aleyh)

*Nefsinin arzularına tâbi olan, Allahü teâlânın nasıl kul olur? Ey insan! Kime tâbi isen onun kulu olursun.* Abdullah-ı Dehlevi (Rahmetullahi aleyh)

*Kalb dünyâ arzularından birine bağlı kaldığı ve geçici lezzetlerden birinin peşine takılıp gittiği müddetçe, imkânı yok, âhireti sevmiş olamaz.* Abdülkâdir Geylâni (Rahmetullahi aleyh)

*Edeb hudûda, sınırlara riâyet etmek onu taşmamaktır. En büyük edeb ise ilâhi hudûdu muhâfazadır, gözetmektir.* Abdülhakim Arvâsi (Rahmetullahi aleyh)

*Eshâb-ı kirâma hürmet etmeyen kimse, Muhammed aleyhisselâma îmân etmiş olmaz.* Ebûbekir Şiblî (Rahmetullahi aleyh)

*İstediklerini vermediğiniz zaman kızan ve küsen hakiki dost değildir.* İmam-ı Ahmed bin Hanbel (Rahmetullahi Yûsuf bin Hüseyin Râzî Rahmetullahi aleyh )


TARİH : 31-12-2012 -- 10:41:45 tarihinde maveranur tarafından gönderildi...
Ülke : Türkiye
Şehir : istanbul
Bir kimse sadaka verecek bir şey
bulamazsa, insanlara iyilik
etmelidir! Hadis-i şerifte, (Her iyilik
sadakadır) buyuruluyor. (Tirmizi)
TARİH : 28-12-2012 -- 10:07:00 tarihinde sabır taşı tarafından gönderildi...
Ülke : Türkiye
Şehir : istanbul

4608 - Ümmü Habibe
radıyallahu anha anlatıyor:
"Resûlullah aleyhissalâtu
vesselâm buyurdular ki:

"Kim hergün farzlar dışında
oniki rek'at (nafile) kılarsa
Allah onun için cennette
mutlaka bir ev inşa eder."

Ümmü Habibe der ki: "Bunu
Resûlullah aleyhissalâtu
vesselâm'dan işittiğim
günden beri bu namazları
terketmedim."

Müslim, Müsafirin 103, (728);
Ebu Davud, Salat 290,
(1250); Tirmizi, Salat 306,
(415); Nesai, Kıyamu'l-Leyl
66, (3, 261).

TARİH : 27-12-2012 -- 23:04:17 tarihinde mekke yolcusu tarafından gönderildi...
Ülke : Türkiye
Şehir : istanbul

Ebu Hureyre radıyallahu anh
anlatıyor: "Resûlullah
aleyhissalâtu vesselâm
buyurdular ki: "Müezzin ezan
okuduğu vakit onun
söylediklerini aynen tekrar
edin.
- Ümmühâtu'l-Mü'minin'den
olan Ümmü Habibe
radıyallahu anhâ'nın
anlattığına göre, "Resûlullah
aleyhissalatu vesselam,
yanında iken, ister gece, ister
gündüz olsun, her ne zaman
müezzinin ezanını işitirse,
müezzinin söylediğini aynen
tekrar etmiştir."
TARİH : 23-12-2012 -- 23:28:19 tarihinde mekke yolcusu tarafından gönderildi...
Ülke : Türkiye
Şehir : istanbul

Bir müslümanın, din kardeşini
üç gün üç geceden fazla
terkedip küs durması helâl
değildir: İki müslüman
karşılaşırlar biri bir tarafa öteki
öbür tarafa döner. Halbuki o
ikisinin en iyisi önce selâm
verendir."

(Buhârî, "Edeb", 62,
"İsti'zân", 9; Müslim, "Birr",
23, 25, 26; Ebû Dâvûd,
"Edeb", 47; Tirmizî, "Birr",
21, 24)
TARİH : 20-12-2012 -- 20:59:14 tarihinde maveranur tarafından gönderildi...
Ülke : Türkiye
Şehir : istanbul

Bir gün bir hurma fidanı
dikiyordum.Resulüllah yanıma
geldi. Ey Eba Hureyre! Nedir
o diktiğin? diye sordu. Hurma
fidanı dikiyorum ya
Resulallah, dedim. Sana o
diktiğinden daha hayırlı bir
dikim işi söyleyeyim mi? dedi.
Söyle ya Resulallah! dedim.
Sübhanallah, Elhamdülillah
La ilahe illallah, Allahu Ekber,
kelimelerini söyle...
Bunların her biri için, sana
Cennet’te bir ağaç dikilir,
buyurdu.

Hadis (Hakim, Ebu
Hureyre’den).
TARİH : 19-12-2012 -- 10:36:38 tarihinde medine yolcusu tarafından gönderildi...
Ülke : Türkiye
Şehir : istanbul
Allah Rasulü (s.a.v) şöyle
buyurmuşlardır: (Hasta
ziyaretine giden kimse,
Allahü teâlânın rahmetine
girer, onun yanında oturunca
da bu rahmete gömülmüş
olur.) [Beyheki]

(Bir hastayı ziyaret edip,
yanında bir miktar oturan
Müslümana, bir an günah
işlenmemiş bir yıllık amel
sevabı verilir.) [Ebu Nuaym]

(Bir günde şu beş şeyi yapan
Cennet ehli olur: Hastayı
ziyaret, cenazeye gitmek,
Cuma günü oruçlu olmak,
Cumaya gitmek, sadaka
vermek.) [Ebu Ya’la]

(Hastayı ziyaret eden kimse,
müsafeha etsin ve elini
hastanın alnına koyup, halini
sorsun ve onun için şifa ve
uzun ömür dilesin, ondan
dua da istesin. Çünkü
hastanın duası meleklerin
duası gibidir.) [Beyheki]
TARİH : 17-12-2012 -- 07:28:15 tarihinde SAMİ POLAT tarafından gönderildi...
Ülke : Türkiye
Şehir : NİGDE
GELDİ RASULÜN KOKUSU.
MEDİNE YÜREK YARASI,
YEMŞEYEŞİL ONUN RAVZASI,
MEDİNEME SELAM OLSUN.

DÜŞSEM GENE YOLLARINA
KAVUŞSAM RASULULLAHIMA,
EMANET OL YARADANA,
SELAM SANA YEŞİL RAVZAM.

AŞIKLAR YOLUNA DÜŞTÜ,
BİLMEYENLER BUNA ŞAŞTI,
GÖZYAŞLARI AKTI TAŞTI,
SELAM SANA NUR MEDİNEM.

HAŞİM KARDEŞ BİZİ TOPLAR,
HER AŞIK SENİ SAYIKLAR,
SANA GİDER BÜTÜN YOLLAR
SANA GELDİK CAN MEDİNEM.


TARİH : 13-12-2012 -- 11:59:39 tarihinde ALİ ATEŞMEN tarafından gönderildi...
Ülke : Türkiye
Şehir : İST EYÜP ALİBEYKÖY İMAR B
ESSELAMUNALEYKÜM GÜZEL YURDUMUN GÜZEL ŞEHRİNDEKİ GÜZEL İNSANLARIN GÜZEL RADYOSU İNSANLARA UMUT OLAN UMUTSUZ İNSANLARA YOL GÖSTEREN UMUT DOLU RADYOM UMUT FM SANA KURUCULARINA ÇALIŞANLARINA SİTEYE KATILAN GÜZEL İNSANLARA VEFAKAR VE CEFAKAR DİNLEYİCİLERİNE SELAM OLSUN BU ACİZANE KARDEŞİNİZ DOSTUNUZ CAN DOSTUNUZ CAN KARDEŞİNİZ ALİ ATEŞMEN SİZLERİ DEVAMLI DİNLİYOR VE HERKESE DİNLEMELERİNİ TAVSİYE EDİYORUM BÜTÜN PROGRAMLARI BEĞENİ İLE DİNLİYOR UFKUMUZU GENİŞLETİYORUZ YÜREKLERİMİZE SEVGİYİ İYİLİĞİ GÜZELLİĞİ VE UMUDU AŞILAYAN RADYOMU ÇOK AMA ÇOOOOOK SEVİYORUM YAZMAK İÇİN HER ZAMAN FIRSATIM OLMUYOR İSTANBULDA LEVENTTE BİR DERSANEDE GÜVENLİK GÖREVLİSİYİM SİZLERDEN ÖĞRENDİĞİM GÜZELLİKLERİ BURADAKİ GÜZEL İNSANLARLA PAYLAŞIYORUM BU DA BENİ ÇOK MUTLU EDİYOR. SİZLERE YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDİYORUM SİZLERİN VE YÜCE RABBİMİN İNAYETİYLE YÜREĞİMDE YANARDAĞ GİBİ KAYNAYAN SICAK SIMSICAK İNSANLARI ISITAN BİR VOLKAN KAYNAMAKTA RABBİM BU VOLKANI HİÇ SÖNDÜRMESİN AMİN. SATIRLARIMA SON VERİRKEN EN DERİN KALBİ MUHABBETLERİMİ YOLLUYORUM. CUMANIZ CUMAMIZ MÜBAREK OLSUN RABBİM HER İŞİMİZİ HER HAYRIMIZI HER HASENATIMIZI HER DUALARIMIZI KABUL VE MAKBUL BUYURSUN RAHMANA EMANET OLUN GÜZEL İNSANLAR. CAN DOSTLARIN CAN ABİSİ CAN KARDEŞİ ALİ ATEŞMEN. H A K İ M İ Y E T A L L A H I N D I R.CC
TARİH : 11-12-2012 -- 14:09:58 tarihinde maveranur tarafından gönderildi...
Ülke : Türkiye
Şehir : istanbul
(Kur'an öğrenen ve öğreten en hayırlınızdır.) [Buhari](Kur'an okuyan kimse, bunamaz.) [Tirmizi](Kur'an okunan yere rahmet ve bereket yağar.) [Buhari]

(Kur'an okunan evin hayrı artar, sakinlerini sıkmaz, melekler toplanır, şeytanlar oradan uzaklaşır. Kur'an okunmayan ev, içindekilere dar gelir, sıkıntı verir, bereketsiz olur. Melekler uzaklaşır, şeytanlar oraya dolar.) [Darimi]

(Her gece on âyet okuyan, gafillerden sayılmaz.) [Hakim](Kur'an okuyun! Kıyamette size şefaat eder.) [Müslim]

(Kim bir âyet öğrenirse, kıyamette onun için nur olur.) [Darimi](Bir âyet öğrenmek, yüz rekat [nafile] namaz kılmaktan daha iyidir.) [İbni Mace]Kur’an-ı kerimi okumak sünnet, dinlemek ise farzdır. Yani dinlemek daha çok sevaptır. Mushafa bakarak dinlemek daha sevaptır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Kur'an okunan yere rahmet yağar, melekler hazır olur.) [Buhari]

(Kur'andan bir âyet dinleyen sayısız çok sevaba kavuşur.) [İ. Ahmed]

(Kur'anı öğrenip gece-gündüz okuyana imrenmek gerekir.)[Müslim](Kur'an okuyanla dinleyen, sevapta ortaktır.) [Deylemi](İnsanların en çok ibadet edeni, en çok Kur'an okuyandır.)[Deylemi]

(Kur'an-ı kerim okuyup, ezberleyen, helalini helal, haramını haram bilen, Cennete girer. Ayrıca [müslüman] akrabasından, hepsi de Cehennemlik olan on kişiye şefaat edip, onları Cehennemden kurtarır.) [Tirmizi]

TARİH : 10-12-2012 -- 14:01:14 tarihinde maveranur tarafından gönderildi...
Ülke : Türkiye
Şehir : istanbul
5468 - Hz. Osman radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

"Kim: Allah'ın rızasını talep ederek bir rnescid inşa ederse, Allah ona cennette bir ev inşa eder."

Bir diğer rivayette: ".. Allah, onun için, cennette bir mislini inşa eder" buyrulmuştur.

Buhâri, Salât 65; Müslim, Mesâcid 25, (533); Tirmizî, Salât 237, (318).

TARİH : 26-11-2012 -- 21:47:34 tarihinde faik göksu tarafından gönderildi...
Ülke : Türkiye
Şehir : erzincan
harika calışmalarınız sitenizde güzel allaha emanet olun
TARİH : 20-11-2012 -- 22:07:30 tarihinde son durak tarafından gönderildi...
Ülke : Türkiye
Şehir : istanbul
AFFET BENİ ALLAH'IM

Öüm gelmeyecek sandım,
Dünya zevkine daldım,
Şimdi öyle pişmanım,
Affet beni ALLAH'ım

Yaş geldi elliye,
Hastalık düştü bedene,
Takat kalmadı ibadete,
Affet beni ALLAH'ım

Sağlık elde iken
düşünmedim,
Sana kulluk etmeyi,
Şimdi öyle pişmanım,
Affet beni ALLAH'ım

Keşkeler fayda vermez,
Gençlik bir daha gelmez,
Heba ettim yıllarım,
Affet beni ALLAH'ım

En kıymetli ibadet,
Gençlikte yapılandır,
Yarın yaparım diye diye
aldandım,
Affet beni ALLAH'ım
TARİH : 03-11-2012 -- 09:31:21 tarihinde mekke yolcusu tarafından gönderildi...
Ülke : Türkiye
Şehir : istanbul
HİCRİ YILBAŞI MUHARREM
AYI FAZİLETİ VE AŞURE
ORUCU

Hicri yılın (hicri takvimin)ilk ayı
olan Muharrem ayı
Peygamberimiz tarafından
Şehrullah (Allahın Ayı) olarak
tanımlanmış, Cenabı Allahın
ilahi bereket ve feyzinin,
Rabbani ihsan ve kereminin
bol bol müminlere ıhsan
edildiği mübarek bir aydır.


Muharrem Ayı 12 ay ve 355
gün olan kameri yılın ilk ayıdır.
Hazreti Ömer zamanında hicri
takvim kabul edilmiş ve
Peygamberimizin Mekke den
Medine ye göç etme (hicret)
takvim başlangıcı kabul
edilmiştir.
Muharrem ayının onuncu
günü (10 Muharrem) AŞURE
günüdür. Muharrem ayı
mübarek bir ay olduğundan
dolayı Hazreti Peygamber
(sav) Ramazan ayından
sonra en çok oruc tuttuğu
Muharrem Ayı olmuştur.
Muharrem kelime olarak ta
hürmete layık anlamına
gelmektedir.

Muharrem ayında oruç
tutmanın fazileti hakkında
Peygamber (sav) hadisi
şeriflerinde şöyle
buyurmaktadırlar.
Ramazan ayından sonraki en
faziletli oruç Muharrem
ayında tutulan oruçtur.
Muharrem Ayında tutulan bir
gün oruca 30 gun sevabı
verilir.Bir adam Hazreti
Resulullah (sav) e
Ramazandan sonra bana ne
zaman oruç tutmayı tavsiye
edersin diye sorar. Hazreti
Peygamber (sav) adama
Muharrem ayında oruc
tut.Zira o Allahın ayıdır.


Muharrem ayının onuncu
günü olan AŞURE GÜNÜ
dinler tarihinde çok büyük
öneme haiz olan kutsal bir
gündür.Dinler tarihindeki bir
çok önemli olaylar bu günde
meydana gelmiştir.

Hazreti Adem in tevbesinin
kabul edilmesi
Hazreti Musa nın Firavunun
elinden kızıldenizin ikiye
yarılarak kurtulması ,
firavunun ve askerlerinin
denizde boğulması
Hazreti Yusuf un kuyudan
kurtulması
Hazreti Yakub un Hazreti
Yusufa kavuşması
(GÖZLERİNİN AÇILMASI)
Hazreti Nuh un tufandan
kurtulması ve gemisinin Cudı
dagına oturması
Hazreti Yunusun balığın
karnından kurtulması
Hazreti İdrisin tevbesinin
kabul edilmesi
Hazreti Eyyubun hastalıktan
kurtulup şifa bulması
Hazreti İbrahimin ateşten
kurtulması
Hazreti Süleymana Mülkün
verildiği
Hazreti Hüseyinin şehid
edilmesi


Hazreti Peygamber (sav)
Aşure gününde oruç tutmuş
ve bizlere de tavsiye
etmişlerdir. Aşure gününde
oruc tutmanın fazileti
hakkında da şöyle
buyurmuşlardır.

Aşure gününde tutulan oruç
bir önceki senenin geçmiş
günahlarına kefarettir.Aşure
orucunun önceki yılın
günahlarına kefaret olacağını
Allahın rahmetinden
umarım.Aşure gününde oruç
tutun.Yahudilere muhalefet
edin.Bir gün önce veya bir
gün sonra oruc tutun.


Bundan dolayıdır ki Aşure
orucunu tutacak olan mümin
kardeşlerimiz muharrem
ayının 9,10 ve 11. gününde
oruç tutarlarsa sünneti en
güzel bir şekilde yerine
getirmiş olacaklardır. Üç gün
oruç tutma imkanı
olmadığında hiç değilse
Aşure gününden bir gün
önce yada bir gün sonra
tutalım ki Yahudilere
muhalefet olsun.

Bu günde oruçtan başka
hayır, hasenat ve sadaka
gibi güzel âdetlerin de
yaşatılması isabetli ve
yerinde olacaktır Herkes
imkânı nispetinde ailesine,
akraba ve komşularına ikram
eder ve ihsanda bulunursa;
şüphesiz sevabını kat kat
alacaktır.

Bilhassa Peygamberimiz (S A
V ) mü’minin aile efradına
Aşure Günü’nde her
zamankinden daha çok
ikramda bulunmasını tavsiye
etmiştir Bir Hadis-i Şerifte de
şöyle buyrulur: “Her kim
Aşure Günü’nde ailesine ve
ev halkına ikramda
bulunursa; Cenab-ı Hak ta
senenin tamamında onun
rızkına bereket ve genişlik
ihsan eder.


Bu mübarek Muaharrem
ayında imkanlarımız
ölçüsünde fakir, yoksul ve
ihtiyaç sahiplerine yardımda
bulunmayı ihmal etmeyelim.
Onların hayırlı ve makbul
dualarını almaya gayret
gösterelim. Onları
sevindirelim ki Cenabı Allah
ta hem bu dünya da hem de
ahirette bizleri sevindirsin.

Yeni bir yıla bizleri
kavuşturan Yüce Allaha
hamd etmek, Ona şükretmek
hepimizin birinci görevi
olmalıdır.Geçmiş yılların
muhasebesini
yapalım.Günahlarımıza tevbe
ve istiğfar edelim.Yapmış
olduğumuz hataları
düzeltelim.Geleceğe daha iyi
bir şekilde hazırlanmaya
çalışalım.
TARİH : 29-10-2012 -- 14:11:13 tarihinde maveranur tarafından gönderildi...
Ülke : Türkiye
Şehir : istanbul


Namaz Kıldın Mı
2 dakika önce
MUHARREM AYININ
FAZİLETİ

Rahmân ve Rahîm olan
Allâh'ın adı ile
Hayatın bütün safhasında
olduğu gibi takvim
safhasında da İslâm'ın belli
bir tanzimi söz konusudur ve
bu da dinin bütün esasları
gibi vahiy ve nakle
dayanmaktadır. Gerek âyet-i
kerîmeler ve gerekse hadîs-i
şerîflerin izahı ile İslâmi
takvim ve ayların tayini
açıklığa kavuşturulmuş ve
İslâm'ın ana rükunlarından
olan Oruç, Hac ve Zekat gibi
ibadetler bu takvime bağlı
kılınmıştır.
"Allâh-u Te'âlâ katında
gökleri ve yeri yarattığı
günden bu yana ayların
sayısı on ikidir. Bu on iki
aydan dördü (Receb-i Şerif,
Zilkade, Zilhicce ve
Muharrem ayları) haram
aylardır." (Tevbe Sûresi:36)
Hazreti Ebu Bekir
(Radıyallâhu Anh)'ın rivayet
ettiği bir hadîs-i şerîfte
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi
ve Sellem) Efendimiz şöyle
buyurmaktadır:
"Şüphesiz ki zaman, dönüp
dolaşıp Allâh-u Te'âlâ'nın
gökleri ve yeri yarattığı
gündeki halini almıştır. Sene
on iki aydır. Bu on iki aydan
dördü haramdır ki, üçü peş
peşedir. Bunlar, Zilkade,
Zilhicce ve Muharrem'dir. Tek
olan ay ise Cemadiyel Ahir ile
Şaban arasındaki Mudar'ın
(torunları olan Kureyş
kabilesinin tazim ettiği)
Receb-i Şerif ayıdır." (Buhari,
Bedül Halk:2 No:3197;
Müslim, Kasame:29; Ebu
Davud No:1947; Ahmed İbn-
i Hanbel, el-Müsned: 5/37;
Beyhaki, Fedailül Evkat,
No:1)
Muharrem ayı, âyet-i kerîme
ile işaret edilen ve hadîs-i
şerîfle de belirtilen dört haram
aydan birisi ve İslâmi
takvimin de ilk ayıdır.
Muharrem ayı, kendisinde
tutulan orucun ve yapılacak
bir takım ibadetlerin özellikle
teşvik edildiği aylardandır.
Hazreti Ebu Hureyre
(Radıyallâhu Anh)'dan rivayet
edilen bir hadîs-i şerîfte
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi
ve Sellem) Efendimiz şöyle
buyurmuşlardır:
"Ramazan ayının orucundan
sonra en faziletli oruç Allâh-u
Te'âlâ'nın ayı olan Muharrem
ayındaki oruçtur. Farz
namazlardan sonra en
faziletli namaz ise gece yarısı
kılınan teheccüd namazıdır."
(Müslim, Sıyam:202; Ebu
Davud, Savm:55; Tirmizi,
Salât:324; Nesâî; Kıyamul
Leyl:7)
Hadîs-i şerîfte Muharrem
ayına Allâh-u Te'âlâ'nın ayı
denilmesi, bu ayın şerefine
işarettir. O yüzden bu ayda
nafile ibadetlere ve oruçlara
daha ziyade yönelmemiz
lazımdır. Ayrıca bu ay içinde
Hicri Yılbaşı ve Aşura Günü
gibi önemli iki gün
bulunmaktadır. Allâh-u Te'âlâ
bu ayı ve içinde bulunan bu
mübarek günleri en güzel
şekilde idrak edip ihya
edebilmeyi nasip eylesi
(Âmin)
Âlimlerin görüşüne göre
ibadetle geçirilmesi müstehap
olan geceler on dört tanedir
ki bunlardan bir kısmı da
Muharrem ayının içindedirler.
Bu geceler Şunlardır:
1- Muharrem ayının ilk
gecesi,
2- Muharrem ayının onuncu
gecesi (Aşura gecesi),
3- Receb-i Şerif ayının ilk
gecesi
4- Receb-i Şerif ayının orta
gecesi (on beşinci gecesi),
5- Receb-i Şerif ayının yirmi
yedinci gecesi (Mirac Gecesi)
6- Şaban-i Şerif ayının orta
gecesi (on beşinci gecesi,
yani Beraat Gecesi),
7- Ramazan-ı Şerif bayramı
gecesi
8- Arefe gecesi (Zilhicce
ayının dokuzuncu gecesi)
9- Kurban bayramı gecesi
(Zilhicce ayının onuncu
gecesi),
10- Ramazan-ı Şerif ayının
yirmi birinci gecesi
11- Ramazan-ı Şerif ayının
yirmi üçüncü gecesi
12- Ramazan-ı Şerif ayının
yirmi beşinci gecesi
13- Ramazan-ı Şerif ayının
yirmi yedinci gecesi
14- Ramazn-ı Şerif ayının
yirmi dokuzuncu gecesi.
(Abdulkadir-i Geylani, el-
Gunye: 1/327)
Yine yedi gün vardır ki, bu
günleri devamlı ibadetle
geçirmek müstehap
sayılmıştır.
Bu yedi gün şunlardır:
1- Arefe günü (Zilhicce ayının
dokuzuncu günü),
2- Aşura günü (Muharrem
ayının onuncu günü),
3- Şaban-i Şerif ayının on
beşinci günü,
6- Kurban bayramı günü
(Zilhicce ayının onuncu
günü),
7- Teşrik günleri (Kurban
bayramında teşrik tekbirleri
getirilen günler), (Abdulkadir-i
Geylani, el-Gunye: 1/328)
Senenin ilk ayı olan
Muharrem ayında kendimizi
yenilemeli, eski yılda
işlediğimiz günahlar için
tevbe etmeli, yeni yılda daha
güzel ameller işlemek için de
kendimizi motive etmeliyiz.
MUHARREM AYINDA
TUTULACAK ORUÇLAR

Hazret Ali (Radıyallâhu
anh)'dan rivayet edilmiştir:
Bir adam Hazreti Ali
(Radıyalâhu anh)'a gelerek
ona: "Ramazan-ı Şerif
ayından sonra hangi ayda
oruç tutmamı tavsiye
edersiniz?" diye sorar.
Bunun üzerine Hazreti Ali
(Radıyallâhu Anh) şu cevabı
verir:
"Ben bu soruyu Rasûlüllâh
(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)
Efendimize soran kimseye
rastlamıştım. Nihayet bir
adam sordu. O zaman bende
yanlarında idim. Dedi ki:
'Ey Allâh'ın Rasûlü!
Ramazan-ı Şerif ayından
sonra hangi ayda oruç
tutmamı tavsiye edersiniz?"
Bu soru üzerine Rasûlüllâh
(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)
Efendimiz:
'Ramazn-ı Şerif dışında da
oruç tutmak istersen
Muharrem ayında tut. Çünkü
o (Muharrem ayı), Allâh-u
Te'âlâ'nın ayıdır. O ayda bir
gün vardır ki, Allâh-u Te'âlâ o
günde bir kavmin günahlarını
affetti, bir başka kavmin
günahını da affedecektir' diye
buyurdular." (Tirmizi,
Savm:40)
MUHARREM AYININ İLK
GÜNÜ ORUÇ TUTMANIN
FAZİLETİ

Hazreti İbn-i Abbas
(Radıyallâhu Anhüma)'dan
rivayet edilen bir hadîs-i
şerîfte Rasûlüllâh (Sallâllâhu
Aleyhi ve Sellem) Efendimiz
şöyle buyurmaktadır:
"Her kim Zilhicce ayının son
gününde ve Muharrem
ayının ilk gününde oruç
tutarsa o kimse, geçmiş
seneyi oruçla tamamlamış ve
gelecek seneye oruçla
başlamış olur. Allâh-u Te'âlâ
tutmuş olduğu bu orucu, elli
senelik günahına keffaret
kılar (tutmuş olduğu bu oruç
sebebi ile elli senelik günahı
bağışlanır.)" (Abdülkadir-i
Geylani, El-Gunye: 2/316;
Abdurrahman b. Yusuf,
İmadül İslâm:386)

MUHARREM AYINDA
PERŞEMBE, CUMA VE
CUMARTESİ GÜNLERİ
ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ
Hazreti İbn-i Abbas
(Radıyallâhu Anhüma)'dan
rivayet edilen bir hadîs-i
şerîfte Rasûlüllâh (Sallâllâhu
Aleyhi ve Sellem) Efendimiz
şöyle buyurmaktadır:
"Her kim, herhangi bir haram
ay içinde Perşembe, Cuma
ve Cumartesi günü olmak
üzere üç günü (peşpeşe)
oruçlu geçirirse, kendisine
(bu oruç karşılığında) iki sene,
(diğer bir rivayette) yedi yüz
sene (diğer bir rivayette de)
dokuz yüz sene (nafile
ibadet) sevabı verilir."
(Taberani, el-Evsat:1810,
2/468; Deylemi, Müsnedül
Firdevs: 5696, 4/66;
Abdülkadir-i Geylani, el-
Gunye: 1/325, Suyuti, ed-
Dürrül Mensur: 4/185; İmam-ı
Gazali, İhyau Ulumi'd Din:
1/281; Ali el Mütteki, Kenzul
Ummal: 24173, 8/561;
Heysemi, Mecmaüz
Zevaid:3/191)
Hazreti Enes (Radıyallâhu
Anh)'dan rivayet edilmiştir:
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi
ve Sellem) Efendimiz
buyurdu ki:
"Her kim Muharrem ayında
Perşembe, Cuma ve
Cumartesi günleri olmak
üzere üç günü (peş peşe)
oruçlu olarak geçirirse, o
kimseye dokuz yüz sene
(nafile) ibadet etmiş sevabı
yazılır." (Safuri, Nüzhetül
Mecalis: 1/156)

MUHARREM AYININ ON ÜÇ,
ON DÖRT VE ON BEŞİNCİ
GÜNÜ ORUÇ TUTMANIN
FAZİLETİ

Hazreti Enes İbn-i Malik
(Radıyallâhu anh)'dan rivayet
edilen bir hadîs-i şerîfte
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi
ve Sellem) Efendimiz şöyle
buyurmaktadır:
"Herhangi bir aydan on üç,
on dört ve on beşinci günler
olan Eyyam-ı Bîd'i oruçlu
geçiren kimseye, Allâh-u
Te'âlâ birinci gününde on bin
sene, ikinci gününde yüz bin
sene, üçüncü gününde ise
üç yüz bin senelik ecir verir."
(Suyuti, el-Leali: 2/107)
MUHARREM AYINDA BİR
GÜN ORUÇ TUTMANIN
FAZİLETİ

Hazreti İbn-i Abbas
(Radıyallâhu Anhuma)'dan
rivayet edilen bir hadîs-i
şerifte Rasûlüllâh (Sallâllâhu
Aleyhi ve Sellem) Efendimiz
şöyle buyurmaktadır:
"Her kim Muharrem ayında
bir gün oruç tutarsa, o
kimsenin tuttuğu her bir güne
karşılık olarak kendisine otuz
günlük oruç sevabı verilir."
(Abdülkadir-i Geylani, El-
Gunye: 2/314 Safuri,
Nüzhetül Mecalis: 1/156)
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi
ve Sellem) Efendimizden
rivayet edilmştir ki:
"Haram aydan bir günün
orucu, diğer aylarda tutulan
otuz gün oruca bedeldir."
(İmam-ı Gazali, İhyau Ulumi'd
Din: 1/281)

MUHARREM AYININ İLK
CUMA GÜNÜ ORUÇ
TUTMANIN FAZİLETİ

Hazreti Enes (Radıyallâhu
anh)'dan rivayet edilmiştir:
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi
ve Sellem) Efendimiz
buyurdu ki:
"Her kim Muharrem ayının ilk
Cuma gününü oruçlu
geçirirse, o kimsenin bütün
geçmiş günahları bağışlanır."
(Safuri, Nüzhetül Mecalis:
1/156)

MUHARREM AYININ İLK ON
GÜNÜ ORUÇ TUTMANIN
FAZİLETİ

Hazreti Aişe (Radıyallâhu
Anha)'dan rivayet edilmiştir:
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi
ve Sellem) Efendimiz
buyurdu ki:
"Her kim Aşura gününe
kadar olan (Muharrem ayının
ilk) on gününü oruçlu olarak
geçirirse Firdevs-i A'la
cennetine varis kılınır
(ulaştırılır)." (Safuri, Nüzhetül
Mecalis: 1/156)
TARİH : 04-10-2012 -- 19:25:59 tarihinde memed hayır tarafından gönderildi...
Ülke : Türkiye
Şehir : bingöl
filimler kategoriniz çok güzel özellikle sevgi ayetleri tarzında daha çök filimler yüklerseniz sevinirim a.e.o
TARİH : 01-10-2012 -- 13:20:11 tarihinde sabır taşı tarafından gönderildi...
Ülke : Türkiye
Şehir : istanbul

"Peygamberimiz (s.a.v) Kurban Bayramlarında, biri kendi adına ve öbürü kesecek kurban bulamayan fakir Müslümanlar adına olmak üzere iki koç kurban ederdi."

[Usûl-i Kâfi, c.2, s.415, h:1]


TARİH : 09-09-2012 -- 14:12:50 tarihinde ALİ ATEŞMEN tarafından gönderildi...
Ülke : Türkiye
Şehir : İSTANBUL EYÜP İMARBLOKLAR
ESSELAMUNALEYKÜM CAN DOSTLARIM GÜZEL İNSANLAR UMUT FM İN UMUT DOLU İNSANLARI HAYIRLI GÜNLER SAĞLIKLI HUZURLU MUTLULUK DOLU GÜNLER DİLİYORUM SEVGİLİ DOSTLAR OKULLAR YAKINDA AÇILIYOR KURAN ÖĞRENME DERSİ SEÇMELİ OLDU VELİ OKULA GİDİP BENİM ÇOÇUĞUM KURAN ÖĞRENSİN DERSE ÖĞRENECEK BU DA BULUNMAZ BİR İMKAN BU İMKANI DEĞERLENDİRELİM 12 EYLÜL 15 EYLÜL ARASINDA OKULLARA GİDİLİP TERCİH YAPILMASI LAZIM ABİNİZ OLARAK CAN DOSTUNUZ OLARAK BİR HATIRLATAYIM DEDİM BÖYLE FIRSAT HER ZAMAN OLMAYABİLİR BUNU DEĞERLENDİRELİM. SİZLERİ RAHMANA EMANET EDİYORUM SEVGİYLE KALIN UMUT FM LE KALIN UMUDUNUZU ASLA BIRAKMAYIN HERKESE SELAMLAR YENİ EĞİTİM YILI BÜTÜN ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERİMİZE HAYIRLAR GÜZELLİKLER VE BAŞARILAR GETİRSİN UMUT FM E SELAM OLSUN.
TARİH : 31-08-2012 -- 10:43:53 tarihinde sabır taşı tarafından gönderildi...
Ülke : Türkiye
Şehir : istanbul
SALAVAT HAKKINDA HADİS-İ ŞERİFLER

(Her gün yüz defa salevat getiren, münafıklıktan ve Cehennem ateşinden uzaklaşır ve kıyamette şehidlerle beraber olur.) [Taberani]


1-“Kim bana salâvat okumayı unutursa, ona cennetin yolu unutturulur” (Beyhakî)

2- Amr İbnu Rabi'a radiyallahu anh anlatıyor: "Rasulullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Bana salâvat okuyan bir mü'min yoktur ki ona melekler rahmet duasi etmemiş olsun. Bu, bana salâvat okuduğu müddetçe devam eder. Öyleyse kul bunu, ister az ister çok yapsın!"

3- İbnu Abbas radiyallahu anhuma anlatıyor: "Rasulullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Kim bana salâvat okumayı unutursa, cennetin yolunu terketmiş olur."

4- Ravi: İbnu Mes'ud: Rasulullah (sav) buyurdular ki: "Kıyamet günü bana insanların en yakını, bana en çok salâvat okuyandır." (Yine Tirmizî'de Hz. Ali (ra)'den kaydedilen bir rivâyette şöyle denir: "Rasulullah (sav) buyurdular ki: "Gerçek cimri, yanında zikrim geçtiği halde bana salâvat okumayandır.")

Tirmizî, Salât 357, (484), Da'avat 110, (3540)

5- Nesâî nin bir rivâyetinde soyle denmistir: "Rasulullah (aleyhissalâtu vesselâm)'la namaz kilinca: "Selâm Allah'in uzerine, selâm Cibril ve Mikail uzerine olsun" derdik. Rasulullah (aleyhissalâtu vesselâm):

"Selâm Allah'in uzerine olsun demeyin. Zira Allah selâm'in kendisidir. Ancak soyle deyin: "Tahiyyat. . . Allah içindir. ."

Buhârî, Ezan 148,150, el-Amel fi's-Salât 4, Istizan 3, 28, Da'avat 17, Tevhid 5; Muslim, Salât 55-61, (402-403); Ebû Davud, Salât 182, (968-969); Tirmizî, Salât 215, (289); Nesâî, Iftitah 189, (2, 237).

6- Ebû'd-Derda anlatiyor: "Rasulullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Cum'a günü bana salâvatı çok okuyun. Çünkü o gün okunan salâvatlar meşhuddur, melekler ona şahidlik ederler. Bana salâvat okuyan hiç kimse yoktur ki, o daha okumasını bitirmeden salâvatı bana ulaştırılmamış olsun." Bunun üzerine dedim ki: "Siz öldükten sonra da mı?" "Evet buyurdular, öldükten sonra da. Zira Cenab-ı Hak hazretleri toprağa, peygamberlerin cesedini çürütmeyi haram etmiştir. Allah'ın Peygamber’i her zaman diridir, rızka mazhardır."

7- “Bana salâtınız sizin için zekattır.”

(Ahmet Davudoğlu, Tibyan Tefsiri, c.3, s.460, Akpınar Yayınevi)

8- “Yanında ben zikrolunduğum zaman üzerime salât etmiyen kişinin burnu yere sürtülsün.” (Tirmizî, daavat, 100; Müsned, 2, 254)

9- “Kim bana bir kere salât ederse; Allah Teala ona on salât eder, on günahını siler, on kat derecesini artırır.”

(Es-siracü’l-Münir, Beyhakî)

10-“Kim bana bir salâvat getirirse Allah Teala bu yüzden o kimseye on misli mağfiret eder.” (Müslim, Salât, 70)

11- Ravi: Enes: Rasulullah (sav) buyurdular ki: "Kim bana (bir kere) salât okursa Allah da ona on salât okur ve on günahını affeder, (mertebesini) on derece yükseltir." (Yine Nesâî'de Ebû Talha (ra)'dan gelen bir rivâyet şöyle: "Bir gün Rasulullah (sav), yüzünde bir sevinç olduğu halde geldi. Kendisine: "Yüzünüzde bir sevinç görüyoruz!" dedik. "Bana melek geldi ve şu müjdeyi verdi: "Ey Muhammed! Rabbin diyor ki: "Sana salâvat okuyan herkese benim on rahmette bulunmam, selâm okuyan herkese de benim on selâm okumam sana (ikram olarak) yetmez mi?")

Nesâî, Sehv 55, (3, 50)

12- “Yanında ben zikrolunduğum zaman bana salât etmiyen ateşe girer.”

(Ahmet Davudoğlu, Tibyan Tefsiri, c.3, s.460, Akpınar Yayınevi)

13- “Allah Teâlâ benim için iki melek görevlendirmiştir. Ben bir müslümanın yanında anıldım da bana salâvat getirdi mi, mutlaka o iki melek ona 'Allah seni bağışlasın' derler. Allah Teâlâ ve diğer melekleri de o iki meleğe cevap olarak 'Amin' derler. Bir müslümanın yanında adım zikrolunduğunda da bana salâvat getirmedi mi, mutlaka o iki melek: 'Allah seni bağışlamasın' derler. Yüce Allah ve öteki melekleri de o iki meleğe cevaben 'Amin' derler.” (Hak Dini Kur’an Dili, Elmalılı Hamdi Yazır)

14- “Kıyamet gününde bana halkın en yakın olanları ve şefaatime hak kazananları, bana en çok salâvat getirenleridir.” (Tirmizî, vitr, 21)

15- Ravi: Evs İbnu Evs: “Rasulullah (sav) buyurdular ki: "Cum'a, en hayırlı günlerinizden biridir. Hz. Adem aleyhisselâm(ıntoprağı) o gün yaratıldı, o gün kabzedildi. (Kıyamette Sur'a) o gün üflenecek, sayha da o günde olacak. Öyleyse o gün bana salâvatı çok okuyun. Zira salâvatlarınız bana arzedilir." Orada bulunanlar: "Salâvatlarımız size nasıl arzedilir? Siz çürümüş olacaksınız!" dediler. Aleyhissalâtu vesselâm: "Allah Teala Hazretleri, Arz'a peygamberlerin cesetlerini yemeyi haram kıldı" buyurdular.”

Ebû Davud, Salât 207, (1047); Nesâî, Cum'a 5, (3, 91,92)

16- Ravi: İbnu Mes'ud: Rasulullah (sav) buyurdular ki: "Yeryüzünde Allah'ın seyyah melekleri vardır. Onlar ümmetimin selâmını (anında) bana tebliğ ederler."

Kaynak: Nesâî, Sehv 46, (3, 43)

17- Ravi: Ebû Mes'ud el Bedri: Biz Sa'd İbnu Ubade'nin meclisinde otururken Rasulullah (sav) yanımıza geldi. Kendisine, Beşir İbnu Sa'd: "Ey Allah'ın Resulü! Bize Allah Teala Hazretleri, sana salât okumamızı emretti. Sana nasıl salât okuyabiliriz?" diye sordu. Efendimiz şu cevab verdi: "Şöyle söyleyin "Allahümme salli ala Muhammed’in ve ala al-i Muhammed, kema salleyte ala İbrahime ve barik ala Muhammed’in ve ala al-i Muhammed’in kema barekte ala al-i İbrahime inneke hamidun mecid (Allah'ım! Muhammed'e ve Muhammed'in aline rahmet kıl tıpkı İbrahim'e rahmet kıldığın gibi. Muhammed'i ve Muhammed'in alini mübarek kıl. Tıpkı İbrahim'in alini mübarek kıldığın gibi." (Rasulullah ilaveten şunu söyledi): "Selâm da bildiğiniz gibi olacak" [Tirmizî dışındaki Kütüb-i Sitte kitaplarında, Ebû Humeyd es-Saidi (ra)'den gelen bir rivâyet şöyle: "Ashab sordu: "Ey Allah'ın Resulü sana nasıl salât okuyalım?" Rasulullah (sav): "Şöyle söyleyin," dedi: "Allahümme salli ala Muhammed’in ve ala ezvacihi ve zürriyyetihi kema salleyte ala İbrahime ve barik ala Muhammed’in ve ala ezvacihi ve zürriyyetihi kema barekte ala İbrahime inneke hamidun mecid (Allah’ım! Muhammed'i zevcelerine ve zürriyetine rahmet kıl, tıpkı İbrahim'e rahmet kıldığın gibi, Muhammed'i zevcelerini ve zürriyetini mübarek kıl, tıpkı İbrahim'i mübarek kıldığın gibi. Sen övülmeye layıksın? şerefi yücesin)." Ka'b İbnu Ucre'den gelen bir rivâyet de şöyle: "Rasulullah (sav) yanımıza gelmişti: "Ey Allah'ın Resulü," dedik, "sana nasıl selâm vereceğimizi öğrendik. Ama, sana nasıl salât okuyacağız (bilmiyoruz)?" "Şöyle söyleyin!" dedi: "Allahümme salli ala Muhammed'in ve ala al-i Muhammed’in kema salleyte ala İbrahime inneke hamidun mecid, Allahümme barik ala Muhammed’in ve ala al-i Muhammed, kema barekte ala ali İbrahime inneke hamidun mecid.">

Buhârî, Da'avat 33, Enbiya 8; Müslim, Salât 65, 66, 69 (406, 407); Muvatta, Kasru's-Salât 66, 67,

18- “Şüphesiz ki, benim üzerime salâvat getiren kimsenin selâmını almak için Allah bana ruhumu iade eder.” (Ebû Davud, Menasik, 96)

19- “Dua eden kimse Peygamber (a.s.)’a salât etmedikçe duası perdelenir, dergâh-ı icabete vasıl olmaz.” (Taberânî, İbn. Mes’ud’dan)

20- “Sizden biriniz Allah’tan bir dilekte bulunduğu zaman evvela O’na, şanına lâyık tarzda hamd-ü sena etsin. Sonra Peygamber (a.s.)’a salâvat getirsin. Çünkü, bu sûretle arzusuna daha kolay kavuşur.” (Taberânî, İbn. Mes’ud’dan)

21- “Cebrail ile karşılaştığımda bana şöyle dedi: Sana müjde ederim, Allah diyor ki: Kim sana selâm verirse ben ona selâm veririm. Kim sana salât getirirse ben ona salât getiririm.(Hâkim, Beyhâki)

22- Hangi bir zümre bir mecliste oturup da Allah’ı anmadan, bana da salât getirmeden dağılırsa üstlerine Allah’tan bir hasret çöker. Dilerse onları azablardan yarlığar.(Ebû Davud
<< Önceki    1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |    Sonraki >>    
Arama
Üye Giriş / Kayıt
Kullanıcı Adı
Şifre
 
Kayıt Ol Şifremi Unuttum
Bir Ayet / Bir Hadis
Bir Ayet
Her ümmetin bir eceli vardır. O ecel geldiğinde, ne bir ân erteleyebilirler, ne de öne alabilirler. A'raf 34
Bir Hadis

Gerçek babayiğit, güreşte rakîbini yenen değil, öfkelendiği zaman nefsine hâkim olan kimsedir.

Buhârî, Edeb 102; Müslim, Birr 106-108
Bir Söz
Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz. - Hz.Ali
Hava Durumu
NIGDE
Linkler
İstatistikler
Tekil (Bugün 245
Toplam 76529156
En Fazla 90049
Ortalama 10912
Üye Sayısı 55746
Bugün Üye Olan 0

UMUT FM © 2013 Tüm Hakları Saklıdır
Tasarım & Yazılım : Network Yazılım
Palmiyekocak.com Haberler